diabetes1
 
 
Voetverzorging bij Diabetes
 
 
Wanneer gaat een diabetespatiënt naar de pedicure?
 
Meestal als men last krijgt van kloven, eelt , likdoorns, blaren, wondjes of verkleuringen. Dit mogen zij nooit zelf behandelen. Een zeer regelmatig bezoek aan de pedicure wordt in deze gevallen zeker aanbevolen. Ook als er geen klachten zijn, is het raadzaam toch enkele malen per jaar voor een controlebehandeling naar de pedicure te gaan met de aantekening "Diabetische Voet".
Het voorkomen van voetproblemen bij patiënten met diabetes is één van de belangrijkste taken van de pedicure. Naast de voetbehandeling, geeft de pedicure adviezen over verzorging van de voeten en de keuze van schoenen. Zonodig wordt de cliënt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts, specialist of podotherapeut/ podoloog. Voor Diabetespatiënten is het zeker aan te bevelen om extra zorg aan uw voeten en nagels te besteden. Er kan sprake zijn van minder goede doorbloeding van de benen en voeten, er is dan minder gevoel in de voeten, daardoor kunnen voeten en nagels beschadigen zonder dat dit opvalt. Het is daarom belangrijk uw voeten regelmatig te laten controleren en te verzorgen door een pedicure die in het bezit is van een geldige, speciale Aantekening Diabetische Voet. U wordt in geval van problemen, tijdig geadviseerd contact op te nemen met uw huisarts, internist of diabetesverpleegkundige.
 
Brancheorganisatie ProVoet en Kwaliteitsregistratie Procert houden van haar gediplomeerde leden een register bij wie er beschikt over een geldige diabetische aantekening. Neem als diabetespatiënt geen risico en informeer bij uw pedicure naar deze aantekening en bij twijfel kunt u kijken op de website van Procert www.procert.nl.
Deze pedicure behoort ook een AGB code te hebben om zo geregisteerd te staan bij zorgverzekeraars. En tevens geregisteerd bij Kwaliteits Register Pedicures.
 
Uitgebreide informatie over diabetisch kunt u vinden: www.dvn.nl
 
 
 
 Home     
 
 
Verandering vergoeding pedicurebehandeling                                                         

Voetzorg 2015

In 2015 vinden er een aantal wijzigingen plaats in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Ook u kunt hiermee te maken krijgen en waar u op moet letten. Naast de Simm’s-classificatie wordt er nu ook een zorgprofiel geindiceerd. Dit is een risico-inventarisatie die in kaart brengt welke risico’s u loopt.

Zorgprofielen
Met ingang van 2015 wordt de medische voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer medische voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes etc. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de medische voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Basisverzekering
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw medische voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel medische voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven (dat wij uw pedicure zijn). De podotherapeut regelt dan de afstemming van de medische voetzorg met de pedicure. Alleen als de pedicure met desbetreffende podotherapeut een contratering heeft. Dus vraag uw pedicure hier naar.

Aanvullende verzekering
Als uw medische voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden. 

Afhankelijk van de hoogte van uw zorgprofiel (2 en hoger) zal de medische voetzorg rechtstreeks worden gedeclareerd.